Chương Trình Đào Tạo

Chương trình giảng dạy của tôi sẽ mang đến cơ hội cho những bạn muốn hoàn thiện khả năng tiếng Tây Ban Nha trong thời gian ngắn và đạt được chứng chỉ quốc tế Tây Ban Nha DELE bao gồm các trình độ sau: A1, A2, B1, B2, C1, C2.. Học viên sẽ được trải nghiệm các bài tập và hoạt động để có thể đọc, viết, hiểu và nói tiếng Tây Ban Nha.

Trình độ

Thời gian học

A1

3-4 Tháng

A2

3-4 Tháng

B1

6 – 9 Tháng

B2

6-9 Tháng

C1

9-12 Tháng

C2

9-12 Tháng

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s